..
 
                                ΕΤΑΙΡΕΙΑ                               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ                               ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ                                 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024


 ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ


 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023


 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022


 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ Γ.Σ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021


 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ


 ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

a ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016


 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 29/06/2017

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014


 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013


 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012


 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Copyright © 2013  -  MOUZAKIS IT®

 

αυτ